Av. Hakan Kılıç

Avukatlarımız

Avukat Hakan Kılıç, Sakarya İlinin Adapazarı İlçesinde doğmuş olup lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başarıyla tamamlamıştır. Verimli bir staj dönemi neticesinde hukuk değerlerine bağlılıkla avukatlık mesleğine adım atan Hakan Kılıç'ın tek hedefi ise avukatlık hizmetini en iyi ve en doğru şekilde icra etmektir.

Sakarya Barosu avukatlarından olan Hakan Kılıç; gayrimenkul hukuku avukatlığı, miras hukuku avukatlığı, iş hukuku avukatlığı ve aile hukuku avukatlığı başta olmak üzere birçok alanda avukatlık hizmeti vermektedir. 

sakarya avukat / adapazarı avukat / serdivan avukat / sapanca avukat / akyazı avukat / hendek avukat / karasu avukat / kocaali avukat / kaynarca avukat / geyve avukat / pamukova avukat / tapu iptal ve tescil davası avukatı / tapu iptali ve tescil avukatı / miras davası avukatı / miras avukatı / ortaklığın giderilmesi davası avukatı / ortaklığın giderilmesi avukatı / izaleyi şuyu davası avukatı / izaleyi şuyu avukatı / kamulaştırma davası avukatı / kamulaştırmasız el atma davası avukatı /ecrimisil (haksız işgal) davası avukatı / müdahalenin meni (el atmanın önlenmesi) davası avukatı / gayrimenkul avukatı / tapu avukatı / geçit hakkı davası avukatı / intifa hakkı avukatı / tahliye davası avukatı / kira davası avukatı / kira bedelinin uyarlanması davası avukatı / miras davası avukatı / miras avukatı / muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescil davası avukatı / gayrimenkul avukatı / tapu avukatı / iş davası avukatı / işçilik alacağı davası avukatı /  işe iade davası avukatı / iş kazası davası avukatı / iş kazası nedeniyle tazminat davası avukatı  / hizmet tespiti davası avukatı / boşanma davası avukatı / çekişmeli boşanma davası avukatı / çekişmeli boşanma avukatı / anlaşmalı boşanma davası avukatı / anlaşmalı boşanma avukatı / nafaka davası avukatı / nafaka avukatı / babalık davası avukatı / soybağının tespiti davası avukatı / nesebin reddi davası avukatı / velayet davası avukatı / aile konutu şerhi avukatı / mal rejiminin tasfiyesi avukatı / mal rejiminin sona ermesi davası avukatı / katılma alacağı davası avukatı / tanıma tenfiz davası avukatı / ceza avukatı / infaz avukatı / icra avukatı /sağlık hukuku avukatı / malpraktis avukatı / doktor hatası nedeniyle tazminat davası avukatı / yanlış tedavi nedeniyle tazminat davası avukatı / hatalı ameliyat nedeniyle tazminat davası avukatı / hatalı tedavi nedeniyle tazminat davası avukatı / ticaret avukatı / şirket avukatı / danışmanlık avukatı / sigorta tazminatı davası avukatı / trafik kazası nedeniyle tazminat davası avukatı /  maddi ve manevi tazminat davası avukatı