Sakarya Avukat & Sakarya Barosu Avukatları
Kasta Dayanmayan Tam Kusur Durumunda Sigortacının Rücu Hakkı Yoktur
Ekim 16, 2023
Sakarya Avukat & Sakarya Barosu Avukatları
Mazeretli Olunan Duruşmada Kesin Süre Verilemez
Ekim 16, 2023

Yargı Kararları

Emsal Yargı Kararları

Cezaevinde Bulunan Davalıya 21/2’ye Göre Tebligat Yapılamaz

T.C. YARGITAY 

10. Hukuk Dairesi 

Esas: 2015/23564 

Karar: 2017/9168 

Karar Tarihi: 25.12.2017

… adına Av. … ile 1-… Tarım Ürünleri İth. İhr.Taş. İnş. İma. ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. adına Av. … 2-… aralarındaki dava hakkında… İş Mahkemesi’nden (Müstemir Yetkili) verilen 25.06.2015 günlü ve 2013/328-2015/258 sayılı hükmün, davalı şirket avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü;

İnceleme konusu dosyada, Davalı …’ya gerekçeli kararın Tebligat Kanununun 21/2 maddesi gereğince 11.08.2015 tarihinde tebliğ edildiği, …’nın 13.02.2013 tarihinde kesinleşen … 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2008/586 Esas, 2009/424 Karar sayılı 12.11.2009 tarihli kararı ile beş yıl hapis cezasına mahkum edildiği anlaşılmış olup, uyap üzerinden yapılan incelemede ilgili kişiye tebligat yapıldığı tarihte cezaevinde bulunduğu tespit edilmiştir.

Davalı …’nın cezaevinde bulunduğu ve hükmün davalıya usulüne uygun olarak tebliğ edilmediği görülmekle adı geçen davalının hükümlü veya tutuklu olup olmadığının araştırılması, hükümlü veya tutuklu değilse adresi belirlenerek gerekçeli kararın yeniden tebliğ edilmesi, hükümlü ise hükümlülük süresi, şartla veya bihakkın tahliye tarihleri belirlenip, Türk Medeni Kanunu’nun 407. ve devamı maddeleri gereği bir yıl ve daha fazla hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olan her ergine vasi tayini gerektiğinden, hükümlülük süresi bir yıl veya daha fazla ise, anılan davalılara vasi tayin edilip edilmediği, edilmişse gerekçeli kararın vasisine yöntemince tebliğ edilmesi; vasi tayin edilmemiş ise, usulünce vasi tayininin sağlanarak aleyhe gıyabi hükmün vasiye tebliğinin sağlanması ve usulüne uygun yapılan tebligat uyarınca temyiz süresi geçtikten ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Geçici 3. maddesi gereğince, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 432. maddesindeki prosedür işletildikten sonra gönderilmek üzere, dosyanın mahalline GERİ ÇEVRİLMESİNE, 25.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.