araç değer kaybı
Araç Değer Kaybı Davası
Şubat 9, 2024
Sigorta Primlerinin Eksik Gösterilmesi
Şubat 26, 2024

Fahiş Kira Artışı Durumu

fahiş kira artışı

Ev sahibi ve kiracı arasındaki konut kirası sözleşmesi, taraflar arasında anlaşma sağlayan bir belge olarak karşımıza çıkar. Ancak, günümüzde yüksek enflasyon sebebiyle ev sahipleri, devlet tarafından belirlenen kira artış oranlarının üzerinde kiracılardan taleplerde bulunabilmektedir. Bu durum, kiracılar için maddi zorluklar doğurabilir ve bu soruna hukuki çözümler aranabilir. Fahiş kira artışları, özellikle kiracılar için ciddi bir mesele haline gelmiştir ve bu sorunu çözmek adına hukuki yollar izlenmelidir. İşte bu yazıda, fahiş ve haksız kira artışlarına karşı alınabilecek hukuki önlemleri basit bir dille ele alacağız.

Kira Artışında Sınırı Aşmak: Kiracı Hakları Nelerdir?

Ev sahipleri, mevcut kira bedelini piyasa koşullarının ötesinde artırmak istediklerinde, bu durum kiracılar için ciddi bir endişe kaynağı olabilir. Fahiş kira artışı, özellikle kiracının mevcut sözleşmesi devam ederken ev sahibinin kira bedelini aşırı derecede yükseltmesi durumunda ortaya çıkar.

Türkiye’de ev sahipleri, kira artışı yapmadan önce Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 12 aylık ortalama Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) oranını dikkate almalıdır. Konut veya iş yeri kira bedelini TÜFE oranı kadar yükseltilmesi, gayrimenkul sahibinin yasal hakkıdır. Ancak, ev sahibi TÜFE’den fazla kira artışı yapmak isterse, kiracı bu haksız artışı kabul etmek zorunda değildir. TÜFEden fazla kira artışı, sadece kiracının onayı ile geçerlilik kazanır. Kiracı hakları konusunda daha fazla bilgi için, avukat Hakan Kılıç size yardımcı olabilir!

Kira Artışları İle İlgili Düzenleme %25 Sınırı Nedir?

Türkiye’de kiralık konut fiyatlarındaki hızlı yükseliş, son zamanlarda birçok kiracı için ciddi bir mali baskı oluşturdu. Bu durum, kira artışlarının kontrol altına alınması gerekliliğini doğurdu. Bu sebeple, Türkiye genelinde kira artışlarını geçici olarak %25 ile sınırlamaya yönelik yeni bir düzenleme yapıldı.

Yeni düzenleme kapsamında, kira fiyatlarındaki artış oranı maksimum %25 olarak belirlendi. Bu adım, kiracıların maddi açıdan daha korunaklı olmalarına katkı sağlamayı amaçlıyor. Ancak, kira artışlarının bu şekilde sınırlanması beraberinde bazı olumsuzlukları da getirebilir.

Başlangıçta, kira artışlarının sınırlandırılması, ev sahiplerinin gelirlerinde düşüşe neden olabilir. Bu durumda, bazı ev sahipleri kiralık konutları satma eğiliminde olabilir, bu da konut piyasasında dengesizliğe yol açabilir.

Bir diğer olumsuz etki ise kiralık konut arzının azalması olabilir. Ev sahiplerinin kira fiyatlarını belirli bir sınıra çekmeleri, kiralık konut arzının azalmasına neden olabilir. Sonuç olarak, uygun fiyatlı kiralık konut bulmak daha zor hale gelebilir.

Bu düzenleme, kiracıları koruma amaçlı bir adım olarak düşünülse de, ev sahipleri üzerindeki etkileri göz önünde bulundurularak daha kapsamlı bir çözüm arayışına gidilmesi önemlidir. Tüm paydaşların görüşleri dikkate alınarak, konunun daha detaylı bir şekilde ele alınması gerekmektedir.

Haksız Kira Artışı İsteyen Ev Sahibi Karşısında Ne Yapılabilir?

Ev sahipleri, birçok ülkede kira artışlarını belirli bir oranda yıllık enflasyonla ilişkilendirme hakkına sahiptir. Ancak, bu oran ülkeden ülkeye değişebilir ve her zaman geçerli olmayabilir. Dolayısıyla, ev sahipleri kira ücretlerini artırmadan önce, güncel yasal düzenlemeleri incelemeli ve kira sözleşmelerinde belirtilen şartlara uygun davranmalıdır.

Ayrıca, kira sözleşmesinde belirlenen süreler ve kira artış oranları dışında bir artış talebinde bulunmak yasal olarak geçerli değildir. Yani, ev sahipleri istedikleri gibi kira bedelini artıramaz; belirli yasal düzenlemelere ve sözleşme şartlarına uymak zorundadır.

Kiracılar, ev sahiplerinin yasal düzenlemelere ve sözleşme şartlarına uymaması durumunda haklarını korumak için bir avukata danışabilir veya yerel kira komisyonlarına başvurabilirler.

Türkiye’de, ev sahiplerinin fahiş kira artışı taleplerine karşı koruma bulunmaktadır. Kiracı, fahiş kira artışını kabul etmediğini yazılı olarak belirterek hukuki önlemler alabilir. Bu durumda, ev sahibi mevcut yasal düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmedikçe fahiş kira artışı geçerli olmayacaktır.

Türk Borçlar Kanunu ve diğer yasal düzenlemeler, konut kiralarındaki artış oranını açıkça belirler. Ev sahipleri, piyasa şartları veya enflasyon gibi sebeplere dayanarak fahiş kira artışı talebinde bulunabilir, ancak bu hakkı sadece kanunlarda belirtilen şartları kanıtlayarak ve belirlenen sürelere uyarak kullanabilirler.

5 Yıl ve Üzeri Kiracılar İçin Kira Zam Oranları Nedir?

5 yılını dolduran kiracılara uygulanacak kira zamları sıkça merak edilen bir konu haline geldi. Türkiye’de, beş yıl ve üzeri süreli kira sözleşmeleri veya beş yılın ardından yenilenen sözleşmelerde, her beş yılda bir kira bedeli belirlenir. Bu belirlemede, tüketici fiyat endeksi, benzer kira bedelleri ve kiralananın durumu gibi faktörler göz önünde bulundurulur. Dolayısıyla, ev sahipleri, yerel yasal düzenlemelere uygun hareket etmeli ve 5 yılını dolduran kiracılarına karşı kira sözleşmelerinde belirtilen süreler ve artış oranlarına riayet etmelidir.

Taraflar arasında anlaşma olmadığı durumlarda, ev sahipleri 5 yılını dolduran kiracılarına karşı kira bedelinin günümüz şartlarına uygun olarak mahkeme tarafından belirlenmesi amacıyla kira tespiti davası açabilirler. Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesi, kira tespit davalarının hukuki dayanağını oluşturur. Bu noktada, ev sahipleri ve kiracılar arasında adil bir denge sağlanması için hukuki süreçler önem arz etmektedir.

Bu durumlarda Sakarya avukatlarından Avukat Hakan Kılıç olarak; devreye giriyoruz ve kiracılara hukuki yardım sunuyoruz.

Eğer siz de Sakarya avukatlarından Avukat Hakan Kılıç ile iletişime geçmek istiyorsanız, fahiş kira artışlarına karşı hukuki çözümler bulabilir ve haklarınızı koruyabilirsiniz. Avukat Hakan Kılıç, hukuki deneyimi ve uzmanlığıyla, kiracıların adil bir konut kirası süreci geçirmelerine yardımcı olmaktadır.