Gayrimenkul (Tapu) Hukuku

Faaliyet Alanlarımız

Büromuz; tapu sicilinin düzeltilmesi, tapu iptal ve tescil, kamulaştırmasız el atma, kamulaştırma, ortaklığın giderilmesi, ecrimisil, müdahalenin meni, gayrimenkul satış ve kiralamaya ilişkin tüm iş ve işlemleri konusunda gerek dava takip gerekse danışmanlık faaliyetleri ile çözüme kavuşturmaktadır. Bunların yanında  ipotek tesisi ve ipotek fekki, ayni haklara ilişkin tasarruflar, intifa, sükna, geçit irtifakı tescil ve tesisi konularında müvekkillerine gereken tüm hizmetleri sunmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sakarya Tapu Avukat / Tapu Avukat Sakarya / Sakarya Ortaklığın Giderilmesi / Sakarya Kamulaştırma Avukat / Kamulaştırma Avukatı Sakarya / Sakarya Gayrimenkul Avukatı / Sakarya Kamulaştırmasız El Atma / Sakarya izaleyi şuyuu