Hakkımızda

  1. Misyonumuz

  2. Vizyonumuz

Büromuz; genç, dinamik, hukukun üstünlüğüne inanmış ve meslek etiğini benimsemiş, profesyonel ve sorumluluk bilinci yüksek çalışma arkadaşları ve danışmanlarıyla ekip ruhu bilinci içerisinde dava takip, uyuşmazlık çözüm ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Hedefler;

Avukatlık mesleğinin tarihi misyonuna yani bir onur ve şeref görevi olarak idame ettirilmesi fikri ve inancına, adaletin, huzurun ve barışın tecellisinin en önemli etkeni olarak ifa edilen kutsal meslek niteliğinin günümüzde kapitalleşen değer yargıları karşısında ön plana çıkarılmasına katkı sağlamak ve avukatlık mesleğini Sakarya ilinde en iyi ve en doğru şekilde icra etmektir.

Mesleğe Bakış;

Avukatlar, müdahil olunan her davada veya etki alanında kalan herhangi bir uyuşmazlıkta durum ve koşulların kendisine yaratacağı zorluğu gözetmeden gerek cübbesi sırtında mahkeme salonlarında gerek cübbesi askıda iken toplum ile beraber sokaklarda kişi-devlet veya bireyler arası karşılaşılan tüm uyuşmazlıklarda hukukun doğru uygulanmasını sağlamak, denetlemek ve adalete ulaşılmasına katkı sunmak borcunu yüreğinde hisseder.

İş bu hedefle avukat; hiçbir zaman hukuk adamı çizgisinden ayrılmadan ve hukukun kendisine çizmiş olduğu yetki minvalini aşmadan tüm gerekli iş ve işlemleri, hakkın yerini bulması ve adaletin tesisi amacıyla gerek müvekkilinin hak ve özgürlükleri adına gerekse milleti tarafından omuzlarına yüklenmiş hukuki temsil yetkisi ve sorumluluğundan doğan özen ve sadakat borcunun gereklerini gözeterek çekincesiz yerine getirmelidir.

Bu düstur ile yürüttüğümüz ve yürütmeye her ahval ve şerait altında devam etmeyi bir borç bildiğimiz mesleki faaliyetlerimizi tereddütsüz sürdürmek vatanımıza ve milletimize borcumuzdur. Aksi saik ve dürtülerle idame ettirilen avukatlık mesleği bizim için tüm değerlerimize ihanet demektir.

Saygılarımızla.