Hakkımızda

Büromuz; Genç, dinamik, hukukun üstünlüğüne inanmış ve meslek etiğini benimsemiş, profesyonel ve sorumluluk bilinci yüksek çalışma arkadaşları, ortakları, danışmanları ve sektör dışı çözüm ortaklarıyla takım ruhu bilinci içerisinde Türkiye’nin dört bir yanında dava takip, uyuşmazlık çözüm, ulusal ve uluslararası kuruluşlara hukuki ve ticari danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır. Büromuz üstlendiği vekalet veya danışmanlık görevlerini en makul hukuki çözüme en hızlı yoldan ulaştırmayı amaçlamakta ve başarmaktadır.

Hedefler;

Avukatlık mesleğinin tarihi misyonuna yani bir onur ve şeref görevi olarak idame ettirilmesi fikri ve inancı ile adaletin, huzurun ve barışın tecellisinin en önemli etkeni olarak ifa edilen kutsal meslek niteliğinin günümüzde kapitalleşen değer yargıları karşısında ön plana çıkarılmasına katkı sağlamaktır. 

Mesleğe Bakış;

Avukatlar, müdahil olunan her davada veya etki alanında kalan herhangi bir uyuşmazlıkta durum ve koşulların kendisine yaratacağı zorluğu gözetmeden gerek cübbesi sırtında mahkeme salonlarında gerek cübbesi askıda iken toplum ile beraber sokaklarda kişi-devlet veya bireyler arası karşılaşılan tüm uyuşmazlıklarda hukukun doğru uygulanmasını sağlamak, denetlemek ve adalete ulaşılmasına katkı sunmak borcunu yüreğinde hisseder.

İş bu hedefle hiçbir zaman hukuk adamı çizgisinden ayrılmadan ve hukukun kendisine çizmiş olduğu yetki minvalini aşmadan tüm gerekli iş ve işlemleri, hakkın yerini bulması ve adaletin tesisi amacıyla gerek müvekkilinin hak ve özgürlükleri adına gerekse milleti tarafından omuzlarına yüklenmiş hukuki temsil yetkisi ve sorumluluğundan doğan özen ve sadakat borcunun gereklerini gözeterek çekincesiz yerine getirmelidir.

Bu düstur ile yürüttüğümüz ve yürütmeye her ahval ve şerait altında devam etmeyi bir borç bildiğimiz mesleki faaliyetlerimizi tereddütsüz sürdürmek bizleri yetiştiren ülkemiz öğretmenleri, okulları, fakültelerinin yüzünü kara çıkartmamak adına vatanımıza milletimize ve tüm insanlığa borcumuzdur. Aksi saik ve dürtülerle idame ettirilen Avukatlık mesleği bizim için tüm değerlerimize ihanet demektir.

Saygılarımızla.