Hukuki Makaleler

- BLOG | Mayıs 22, 2024

Boşanma Davasında Aile Konutu ve Ev Eşyalarının Tahsisi Türk Medeni Kanunu’nun 194. maddesi şöyle demektedir: “Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası olmadan, aile konutu ile ilgili […]

- BLOG | Mart 26, 2024

Ortaklığın giderilmesi veya hukuki terimle “izale-i şuyu”, birden fazla ortak veya elbirliği olan kişiler arasındaki taşınır veya taşınmaz mülkiyetindeki ortaklığın sonlandırılması ve ilgili mülkün kişisel mülkiyete […]

- BLOG | Mart 19, 2024

Sakarya bölgesinde sıkça karşılaşılan hukuki uyuşmazlıklardan biri olan “Muris Muvazaası” veya halk arasında bilinen adıyla “Mirastan Mal Kaçırma” kavramı, mirasçıların haklarını korumak amacıyla önem arz eder. […]

- BLOG | Mart 12, 2024

Mevcut ekonomik koşullar ve ülkemizdeki finansal ortam göz önüne alındığında, kiralama sözleşmeleri ile ilgili yaşanan anlaşmazlıklar sıkça gündeme gelmektedir. Bu tür anlaşmazlıklar karşısında, ilgili taraflar ne […]

- BLOG | Mart 4, 2024

Sakarya’da arazi, tarla veya arsa almayı düşünüyorsanız, deneyimli bir avukat olan Avukat Hakan Kılıç’tan hukuki danışmanlık almak, karşılaşabileceğiniz sorunları en aza indirgeyebilir. Yatırımınızı korumak için doğru […]

- BLOG | Mart 2, 2024

Boşanma süreçleri, evlilik içi uyumsuzluklar ve ciddi anlaşmazlıklar nedeniyle ikiye ayrılarak ele alınır: Genel ve özel olmak üzere iki ana boşanma gerekçesi vardır. Özel boşanma gerekçelerine […]

- BLOG | Şubat 29, 2024

Eğer bir işçi, üzerine düşen işi yapmasına rağmen işveren tarafından sigortası yapılmamışsa, eksik sigorta primi yatırılmışsa ya da çalışma süreleri doğru olarak bildirilmemişse, işçi bu durumları […]

- BLOG | Şubat 26, 2024

İş hayatına adım atan bir işçinin sigortasının başlatılması, işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi verilerek gerçekleştirilir. Bu bildirgeyle işçinin çalıştığı gün sayısı ve […]

- BLOG | Şubat 13, 2024

Ev sahibi ve kiracı arasındaki konut kirası sözleşmesi, taraflar arasında anlaşma sağlayan bir belge olarak karşımıza çıkar. Ancak, günümüzde yüksek enflasyon sebebiyle ev sahipleri, devlet tarafından […]

- BLOG | Şubat 9, 2024

Trafik kazaları, gündelik yaşamımızda sürekli karşılaşabileceğimiz ve ne yazık ki hem maddi hem de manevi zararlara neden olan olaylardan arasında gelir. Bir aracın karıştığı kaza sonucu […]

- BLOG | Şubat 6, 2024

Kira bedelinin tespit davası, kaynağını Türk Borçlar Kanunumuzdan almaktadır. TBK’da kira bedelinin belirlenmesi şeklinde kiracı aleyhine değişiklik yapılabileceği belirlenmişse de bu değişiklik ancak kanunda belirlenmiş olan […]

- BLOG | Ocak 28, 2024

Miras hukuku, vefat edenin mal varlıklarının mirasçılara belirli oranlarda geçişini ve ne şekilde paylaşılacağını düzenler. Tereke, ölen kişinin alacak ve borçları ile birlikte tüm mal varlıklarına verilen isimdir. Miras […]

- BLOG | Ocak 26, 2024

Özel hastane doktorlarının şikayet edilmesi gereken durumları ve bu sürecin nasıl işlediğini anlamadan önce, özel hastane doktorlarının tıbbi hatalardan kaynaklanan sorumluluğunu incelememiz önemlidir. Bu sorumluluk, ceza […]

- BLOG | Ocak 23, 2024

Tahliye taahhütnamesi hakkında detaylı bilgiler vermek istiyorum. Bu taahhütname, kiracının kiraladığı yeri belirli bir tarihte boşaltacağını taahhüt eder. Çoğunlukla daire, iş yeri, depo vb. teslim alındıktan […]

- BLOG | Ocak 17, 2024

Kıdem tazminatı, bir çalışanın çalıştığı yerde her biten yıl için alabileceği toplu bir tazminat ödemesidir. Bu tazminatın hak edilebilmesi için bazı özel şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. […]

- BLOG | Ocak 16, 2024

Boşanma davası başlatılması, çiftler arasındaki birlikteliğin son bulduğunu ifade eder. Bu süreç, taraflardan her hangi birinin veya her ikisinin de ortak kararıyla başlatılabilir. Eğer ortak bir […]