İcra ve İflas Hukuku

Faaliyet Alanları

Büromuz; ilamlı ve ilamsız icra takip işlemleri ve alacağın tahsili aşamalarında, borca itiraz ve itirazın iptali davalarının yürütülmesi ve iflas, tasfiye işlemlerinin uygulanmasında müvekkillerine hizmet vermektedir. Büromuz haciz, rehin, ipotek, satış işlemlerinin takibi kiracının tahliyesi, borçlu ve alacaklı lehine toplantılara iştirak edilmesi, iflasın ertelenmesi, konkordota talebi ve ilgili davaların takibi ile dava yoluna başvurmadan önce diğer tüm hukuki çözüm alternatifleri ile birlikte şirket, kurum ve bireylere danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sakarya kiracı tahliye / sakarya kiracı çıkarma / sakarya icra / sakarya icra takibi / sakarya borç tahsil / sakarya itirazın iptali / sakarya ilamsız icra / sakarya ilamlı icra