İş Hukuku

Faaliyet Alanları

Büromuz; müvekkillerinin iş hukukundan kaynaklanan bireysel veya kurumsal ihtiyaçları doğrultusunda çalışarak; işçi ve işveren arasında imzalanan sözleşmelerin düzenlenmesi, müzakere edilmesi, bu sözleşmelerin feshi, yıllık ücretli izin kullandırılması, fazla mesai ücretleri ile kıdem ve ihbar tazminatı gibi işçilik alacaklarının hesaplanması bakımından doğacak ihtilafların giderilmesi, iş kazaları ve meslek hastalıklarından doğan davaların takibi konusunda hizmet vermektedir.