boşanma davası avukatı
Boşanma Davası Nasıl Açılır? Adım Adım Rehber
Ocak 16, 2024
tahliye taahhutnamesi
Tahliye Taahhütnamesi
Ocak 23, 2024

Kıdem Tazminatı Hesaplama

kıdem tazminatı

Kıdem tazminatı, bir çalışanın çalıştığı yerde her biten yıl için alabileceği toplu bir tazminat ödemesidir.

Bu tazminatın hak edilebilmesi için bazı özel şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bunlardan ilki, işçinin sigortalı bir çalışan olması ve aynı iş yerinde en az bir yıl çalımış olmalıdır. Fakat, bu koşul kıdem tazminatı hakkı için birinci koşuldur.

Kıdem tazminatı hak edilebilmesi için aşağıdakilerden en az birinin sağlanmış olmalıdır.

 • Emeklilik haklarının kazanılması,
 • İşçinin vefat etmesi,
 • Mantıklı bir gerekçenin oluşması,
 • Erkek çalışanın askerlik hizmeti için çağrılması,
 • Kadın çalışanın evliliğinin ardından ilk yıl içerisinde işten ayrılma talebi,
 • Çalışan veya onun aile üyelerine işveren tarafından hakaret edilmesi, aşağılayıcı suçlamalarda bulunulması veya cinsel taciz,
 • İşverenin işe alım sırasında işin doğası hakkında yanıltıcı bilgiler vermesi,
 • İşveren veya işyerindeki diğer kişilerin bulaşıcı bir hastalığa yakalanmış olmaları,
 • İşverenin yasal bir gerekçe olmaksızın personeli işten çıkarması,
 • İş sözleşmesinin konusunu oluşturan işin çalışanın sağlığını veya hayat tarzını tehlikeye atması.
 • İşin bir haftadan fazla süreyle durdurulmasına yol açacak olayların gerçekleşmesi,
 • Çalışanın cinsel tacize maruz kalıp, bu durumu işverene bildirmesine rağmen önlem alınmaması,
 • İşverenin yasa dışı faaliyetlerde bulunması veya çalışandan bu tür faaliyetler talep etmesi,

Bu koşullardan her hangi birinin gerçekleşmesi durumunda işçi kıdem tazminatı talep edebilmektedir. Ancak, işverenin kusurlu bir sebeple iş sözleşmesini sonlandırması durumunda bu hak kullanılmamaktadır. Eğer ödemenin zamanında yapılmaması durumunda işçi mahkeme başvurarak tazminatı yasal faizle birlikte alabilmektedir.

Kıdem tazminatıyla ilgili daha fazla bilgi almak isteyenler, Sakarya Avukat Bürosu Av Hakan Kılıç ile iletişim kurabilirler.

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Bu tazminat, işçinin her biten yıl için son aldığı brüt maaşı üzerinden hesaplanır. Kıdem tazminatı hesaplanması, çalışanın toplam hizmet süresi ile belirlenmektedir. Bundan sonra bu süre boyunca alınan brüt maaş, yıl sayısı ile çarpılır. Bu hesaplamada yol, yemek ve diğer ek ödemeler de göz önünde bulundurulmaktadır.

2024 yılının ilk yarısı için belirlenen kıdem tazminatı tavan tutarı 35.058 Türk Lirası’dır. Yıllık tazminat miktarı, belirlenen üst limiti aşamaz.

Sakarya’da faaliyet gösteren Avukat Hakan Kılıç, tazminat davalarında gerekli hesaplamaları sizin adınıza yaparak sizlere rehberlik etmektedir.