Arazi, Tarla ve Arsa Alırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar!
Mart 4, 2024
mirastan mal kaçırma
Muris Muvazaası Davası (Mirastan Mal Kaçırma)
Mart 19, 2024

Kiracı Hakları Nelerdir?

Kiracı Hakları

Mevcut ekonomik koşullar ve ülkemizdeki finansal ortam göz önüne alındığında, kiralama sözleşmeleri ile ilgili yaşanan anlaşmazlıklar sıkça gündeme gelmektedir. Bu tür anlaşmazlıklar karşısında, ilgili taraflar ne yapacaklarını, ne gibi hak ve sorumluluklara sahip olduklarını çoğu zaman bilemezler. Bu durum, hak sahibi olmalarına rağmen mağdur duruma düşebilecekleri veya haklarını tam olarak alamayacakları sonuçlarına yol açabilmektedir. Bu makalede, kiralama süreçlerinin bir parçası olan kiracıların hakları üzerine odaklanacağız.

Kiracının Sahip Olduğu Haklar:

Bir kira anlaşması yasal olarak kabul edildiğinde, kiracılar özellikle mülk sahibine ve bazı durumlarda diğer kişilere karşı çeşitli hakları savunabilir. Bu haklar kiracı statüsünden doğar ve genellikle mülk sahibine karşı kullanılabilir. Bu haklara kısaca değinecek olursak:

 • Kiralık mülkü, belirlenen kullanım amaçları doğrultusunda mülk sahibinden alma hakkı,
 • Kira dönemi boyunca mülk sahibi tarafından oluşturulan engellerin ortadan kaldırılması talebi,
 • Mülk sahibinin yasalara aykırı davranışları neticesinde sözleşmeyi haklı sebeplerle sonlandırma hakkı,
 • Mülkün geç teslim edilmesi sonucu ortaya çıkan zararların tazmin edilmesi talebi,
 • Mülkün iyileştirilmesi amacıyla yapılan ek masrafların mülk sahibinden talep edilmesi hakkı,
 • Mülkte kusur bulunması durumunda bu kusurların giderilmesinin talep edilmesi hakkı,
 • Mülk sahibinin mülkiyete dair masraf ve yükümlülükleri karşılama talebi,
 • Mülkle ilgili üçüncü bir tarafın açabileceği davalarda mülk sahibinden davanın üstlenilmesi talebi,
 • Sözleşme bitimine kadar ve yasal bir neden olmaksızın mülkten çıkarılmama hakkı,
 • Mülkü başkasına alt kiraya verme veya kira anlaşmasını başkasına devretme hakkı (mülk sahibinin onayı ile),
 • Işık, ısıtma, su, aidat gibi giderler dışında ek bir ödeme yükümlülüğünün getirilmemesi hakkı,
 • Kira bedelinin ödenme tarihinde gecikilmesi durumunda, cezai şart koşuluyla yükümlülük altına sokulmama hakkı.

Kiracının Yazılı Sözleşme Olmaksızın Hakları

Türkiye’deki kiralık mülkiyet ilişkileri, Türk Borçlar Kanunu ile detaylandırılmış olup, kira sözleşmeleri konusunda yazılı belge zorunluluğu aranmamaktadır. Buna göre, tarafların karşılıklı anlaşmasıyla sözlü olarak da kira sözleşmesi yapılabilir.

Kiracının hakları, yazılı bir sözleşme olup olmamasına bakılmaksızın korunur, ancak sözlü anlaşmalar, sözleşmenin süresi ve ispat zorluğu gibi konularda kiracı için bazı zorluklar yaratabilir.

Bu makalede, kiracıların haklarını ele alırken, kira anlaşmazlıklarında Sakarya‘dan Avukat Hakan Kılıç gibi alanında uzman bir avukatla çalışmanın önemini vurgulamaktayız.

Beş Yıllık Kiracının Hakları

Kiracının hakları, beş yıl süreyle kiralıkta kalanlar için de geçerlidir. Beş yılın sonunda, kira bedelinin belirlenmesi için kiraya veren, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 12 aylık enflasyon oranları, benzer kiralık mülklerin bedelleri ve ekonomik koşullar göz önünde bulundurarak “Kira Tespit Davası” açma hakkına sahiptir.

On Yıllık Kiracının Hakları

Türk Borçlar Kanunu’na göre, kira sözleşmesi belirli bir süreyle yapılmışsa, bu sürenin sonunda maksimum on yıl daha otomatik uzama hakkı bulunur. Belirsiz süreli kira sözleşmeleri için ise, başlangıç tarihinden itibaren doğrudan on yıl süreyle kiracılık hakkı tanınır.

Evi Satılan Kiracının Hakları

Türk Borçlar Kanunu’nun 310. maddesi “Satım kirayı bozmaz” ilkesine göre, mülk satılsa bile kira sözleşmesi devam eder ve yeni mülk sahibi, kira anlaşmasının yeni tarafı haline gelir. Yeni mülk sahibi, mülkü satın aldıktan sonraki bir ay içinde kiracıya altı ay sonra tahliye için dava açma hakkı tanınır.

Her Kiracının Bilmesi Gerekenler

Kiracıların bilmesi gereken önemli noktalar arasında, kira sözleşmesinin detayları, depozitonun koşulları, kira artış oranları ve sözleşmenin feshi gibi konular yer alır. Ayrıca, kira sözleşmesinin herhangi bir uyuşmazlık durumunda hangi mahkemelerin yetkili olacağını belirtmesi önemlidir.

Kira Sözleşmesinin Devri

Kira sözleşmesinin devri, kiraya verenin rızası ile mümkündür. İş yerleri için bu rıza, haklı bir sebep olmadıkça genellikle verilirken, konut kiralarında daha katı şartlar aranabilir.

Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar

Kira sözleşmesinden kaynaklanabilecek çeşitli davalar arasında tahliye davaları, kiralananın ayıplı olması durumları ve kira bedelinin tespiti gibi konular bulunmaktadır.

Sözleşme Sonu ve Tahliye

Kiracının, sözleşme süresi dolduğunda otomatik olarak tahliye edileceği varsayımı doğru değildir. Kiraya veren, kiracının yükümlülüklerini yerine getirmediği veya kanunda belirtilen özel durumlar dışında, on yıllık uzama süresi dolmadan kiracıyı çıkaramaz. Bu durumda, kiracılar Sakarya bölgesinden Avukat Hakan Kılıç gibi deneyimli bir avukata danışabilirler.

Sakarya ilinde gayrimenkul hukuku davalarındaki başarılı çalışmalarıyla bilinen Avukat Hakan Kılıç Sakarya avukatı olarak hizmet vermektedir. Sakarya avukatı olarak diğer tüm uzmanlık alanlarımız için lütfen tıklayınız.