Miras Hukuku

Faaliyet Alanları

Büromuz; tapu sicilinin düzeltilmesi (tapu iptal ve tescil) davası,kamulaştırmasız el atma, kamulaştırma, ortaklığın giderilmesi, müdahalenin men’i, taşınmaza yönelik tecavüzlerin önlenmesi, paylı malın yönetimi, gayrimenkul satış ve kiralamaya ilişkin tüm iş ve işlemleri konusunda uzman profesyonel kadrosu ile gerek dava takip gerek danışmanlık faaliyetleri ile çözüme kavuşturmaktadır. Bunların yanında  ipotek tesisi ve ipotek fekki, ayni haklara ilişkin tasarruflar, intifa, sükna, geçit irtifakı tescil ve tesisi konularında müvekkillerine gereken tüm hizmetleri sunmaktadır.