mirastan mal kaçırma
Muris Muvazaası Davası (Mirastan Mal Kaçırma)
Mart 19, 2024
Kiracı Hakları
Boşanma Davalarında Aile Konutu
Mayıs 22, 2024

Ortaklığın Giderilmesi (İZALE-İ ŞUYU) Davası

ortakligin giderilmesi davasi izale suyu


Ortaklığın giderilmesi veya hukuki terimle “izale-i şuyu”, birden fazla ortak veya elbirliği olan kişiler arasındaki taşınır veya taşınmaz mülkiyetindeki ortaklığın sonlandırılması ve ilgili mülkün kişisel mülkiyete geçişi anlamına gelir. Bu tür davalar genellikle çok taraflıdır ve tüm taraflar için benzer sonuçları içerir. İzale-i şuyu davalarında, davacılardan herhangi biri, söz konusu mülk üzerindeki haklarından feragat etse bile, diğer ortaklardan biri davayı sürdürdüğünde ortaklığın sona erdirilmesi talebi mahkeme tarafından kabul edilebilir.

Medeni Hukuk’un 698. maddesine göre, birden fazla ortağın bulunduğu taşınır veya taşınmaz mülklerde ortaklar, mal paylaşımını kendi aralarında anlaşarak yapabilirler. Ancak, paylaşım sonucundan memnun olmayan her ortak, izale-i şuyu davası açarak mahkemenin paylaşımı yapmasını isteyebilir. Bu tür davaların sonucunda mahkeme, ilgili malları ortaklar arasında eşit şekilde paylaştırabilir veya malların satılmasını ve elde edilen bedelin ortaklar arasında bölüştürülmesini kararlaştırabilir.

ORTAKLIĞIN SONA ERDİRİLMESİ: İZALE-İ ŞUYU YÖNTEMLERİ VE UYGULAMALARI

İzale-i şuyu davaları, sıkça karşılaşılan hukuki süreçler arasında yer alır. Bu tür davalarda, Aile Hukuku ve Medeni Hukuk kuralları önemli bir rol oynar ve kendine özgü prosedürleri içerir. Dolayısıyla, bu tür davalarda hukuki destek almak önemlidir. Sakarya’daki tecrübeli avukatlar arasında yer alan Avukat Hakan Kılıç, bu alanda uzun yıllara dayanan deneyimiyle tanınmaktadır. Ortaklığın sona erdirilmesi ve ilgili malların paylaşımı konusunda mahkemeler genellikle şu yöntemleri kullanır:

  1. Aynen Taksim Yoluyla Ortaklığın Giderilmesi: Bu yöntemde, dava konusu olan taşınabilir veya taşınmaz mallar, ortaklar arasında eşit olarak bölünerek ortaklığın sona erdirilir. Örneğin, dört paydaşın olduğu bir mülk, dört eşit parçaya ayrılır.
  2. Satış Yoluyla Ortaklığın Giderilmesi: Bu yöntemde ise, dava konusu olan mallar satılarak elde edilen gelir, tüm paydaşlar arasında eşit olarak dağıtılır. Bu yöntem, bazen malların bölünmesinin zor veya pratik olmadığı durumlarda tercih edilir.

İzale-i şuyu davaları, malların paylaşımı ve ortaklığın sonlandırılması gibi önemli konularda adaletin sağlanmasını amaçlar. Bu süreçte, uzman bir avukatın rehberliği, tarafların haklarının korunmasında ve adil bir çözümün bulunmasında büyük önem taşır. Avukat Hakan Kılıç gibi deneyimli bir hukuk profesyonelinin yardımıyla, izale-i şuyu davaları adil ve etkili bir şekilde sonuçlandırılabilir.

İZALE-İ ŞUYU DAVASI: UYGULAMA VE HARÇLAR

İzale-i şuyu davaları, taşınabilir veya taşınmaz malların bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemelerinde açılır. Ortaklığın sona erdirilmesi için başvuruda bulunan kişi, mal üzerinde hak iddia eden veya pay sahibi olan tüm kişilere karşı dava açmalıdır. Örneğin, beş pay sahibinin olduğu bir mülkteki ortaklığın sona erdirilmesi amacıyla herhangi bir pay sahibi dava başlatabilir. Davanın sürecinde, tüm pay sahiplerinin katılımı gereklidir.

Dava sürecinde bir pay sahibinin ölümü durumunda, ölen kişinin miras belgesinde adı geçen tüm mirasçılar dava sürecine dahil edilir. Ancak, ortaklığın sona erdirilmesi davasında mal üzerinde hak iddia eden tüm pay sahipleri davaya dahil edilmezse, dava sonuçlandırılamaz.

İzale-i şuyu davası başvurusu yapan kişi, dava dosyasının açılabilmesi için belirlenen harç ve giderleri başlangıçta ödemelidir. Davanın sonuçlanmasının ardından, yapılan tüm masraflar (mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleri) pay sahipleri arasında paylarına göre bölüşülür. Bu tür davaların kazananı veya kaybedeni olmadığı gibi, tüm pay sahipleri mahkeme kararından aynı şekilde etkilenir.

Sakarya’da avukat bürolarına başvurarak, izale-i şuyu davası sürecinin hukuka uygun bir şekilde yürütülmesi ve uzun süren davalara daha kısa sürede son verilmesi sağlanabilir. Aksi takdirde, uzun süreler sürebilecek olan bu tür davalar, tarafların maddi ve manevi olarak zarar görmesine neden olabilir. Avukat Hakan Kılıç gibi deneyimli bir avukatın rehberliğinde, izale-i şuyu davaları adil ve etkili bir şekilde sonuçlandırılabilir.

Sakarya ilinde ortaklılığın giderilmesi davalarındaki başarılı çalışmalarıyla bilinen Avukat Hakan Kılıç Sakarya avukatı olarak hizmet vermektedir. Diğer tüm uzmanlık alanlarımız için lütfen tıklayınız.