Sağlık Hukuku ve Malpraktis

Faaliyet Alanlarımız

Büromuz; sağlık kuruluşları, hekim ve hastaların sağlık hukukundan doğan uyuşmazlıklar ile sağlık personellerinin hatalarından kaynaklanan uyuşmazlıklar başta olmak üzere sağlık hizmetlerinin sebebiyet verdiği birçok ihtilafta müvekkillerine danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sakarya Tıp Hukuku / Sakarya Sağlık Hukuku / Sakarya Malpraktis Avukatı / Sakarya Malpraktis Davası / Sakarya Tıp Davası / Sakarya Doktor Hatası Davası