Faaliyet Alanları

Sakarya ve çevresinde önde gelen gayrimenkul hukuku avukatı olarak, müvekkillerimizin emlak işlemlerinde sağlıklı ve güvenilir adımlar atmasına rehberlik ediyoruz. Büromuz; tapu sicilinin düzeltilmesi, tapu iptal ve […]
Sakarya Aile Hukuku, evlilik, boşanma, velayet, nafaka, mal paylaşımı, vesayet gibi aile ilişkilerini ve sorunlarını düzenleyen bir hukuk dalıdır. Sakarya’da aile hukuku, Türkiye’nin genel aile hukuku […]
Sakarya iş hukuku, işçi ve işverenler arasındaki iş ilişkilerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. İş hukuku, işçilerin haklarını korurken işverenlerin işletme operasyonlarını yürütmelerini sağlar. İş hukuku, işçilerin […]
Sakarya miras hukuku; muris muvazaası nedeniyle (mirastan mal kaçırma) tapu iptal ve tescil, ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu), reddi miras, ecrimisil, gayrimenkuldeki miras hissesine yönelik müdahalelerin engellenmesine […]
Sakarya sağlık hukuku; sağlık kuruluşları, hekim ve hastaların sağlık hukukundan doğan uyuşmazlıklar ile sağlık personellerinin hatalarından (malpraktis) kaynaklanan uyuşmazlıklar başta olmak üzere sağlık hizmetlerinin sebebiyet verdiği […]
Sakarya Tazminat hukuku, bir kişinin veya kurumun, başka bir kişiye veya kuruma neden olduğu zararların telafi edilmesi ve hukuki sorumluluğun belirlenmesi ile ilgilenen bir hukuki alanı […]
Sakarya Şirketler hukuku, işletmelerin kuruluşundan işleyişine ve sonlandırılmasına kadar olan yasal süreçleri düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, işletme sahiplerinin haklarını ve yükümlülüklerini belirler, iş […]
Sakarya ticaret hukuku; Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Ticari İşletmelerin, Adi, Limited, Anonim Şirket faaliyetleri ve işlemlerinin, hukuka uygun yürütülmesi ve bu çerçevede danışmanlığı […]
Sakarya Sigorta Hukuku, sigorta sözleşmelerinden doğan karmaşık durumları çözer. Trafik kazaları veya maddi hasarlı olaylar gibi olağanüstü durumlar sonucunda ortaya çıkan maddi ve manevi kayıpları tazmin […]
Tüketici Hukuku; tüketici hakları, devre mülk sözleşmelerinden doğan ihtilaflar, garanti sürecinde arızalanan ya da bozulan ürünlerin sözleşmeleri, tüketicilerin satıcı ve üreticilerden almış olduğu mal ve hizmetlerin […]