sakarya miras hukuku
Miras Hukuku Avukatı
Ekim 2, 2023

Sakarya Gayrimenkul Hukuku Avukatı

Sakarya ve çevresinde uzman ve deneyimli bir gayrimenkul hukuku avukatı olarak, müvekkillerimizin hukuki uyuşmazlıklarında, tapu ve emlak işlemlerinde sağlıklı ve güvenilir adımlar atmasına rehberlik ediyoruz.

Büromuz Sakarya İli’nde gayrimenkul hukuku konusunda;

 1. Muris muvazaası (mirastan mal kaçırma) nedeniyle tapu iptali ve tescil davası,
 2. Vekaletin kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptali ve tescil davası,
 3. Ehliyetsizlik nedeniyle tapu iptali ve tescil davası,
 4. Önalım (şufa hakkı) nedeniyle tapu iptali ve tescil davası,
 5. Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinden doğan tapu iptali ve tescil davası,
 6. Yolsuz tescil nedeniyle tapu iptali ve tescil davası,
 7. Hata, hile ve korkutma (tehdit) nedeniyle tapu iptali ve tescil davası,
 8. Ketmi varese (mirasçılığın gizlenmesi) nedeniyle tapu iptali ve tescil davası,
 9. Gabin (aşırı yararlanma) nedeniyle tapu iptali ve tescil davası)
 10. Tapu dışı satın almaya (harici taşınmaz satışına) dayalı tapu iptali ve tescil davası,
 11. Kadastro tespitinden doğan tapu iptali ve tescil davası,
 12. Zilyetliğe (kazandırıcı zamanaşımına) dayalı tapu iptali ve tescil davası,
 13. Taşkın yapı (bina) nedeniyle tapu iptali ve tescil davası,
 14. Elbirliği mülkiyetinde ortaklığın giderilmesi (izaleyi şuyu) davası,
 15. Paylı mülkiyette ortaklığın giderilmesi (izaleyi şuyu) davası,
 16. Muhdesatın aidiyetinin tespiti (mülkiyetin tespiti) davası,
 17. Kat (Arsa payı) karşılığı inşaat sözleşmesinden doğan davalar,
 18. İnşaat sözleşmesinden doğan davalar,
 19. Kira bedelinin tespiti davası,
 20. Kiracının tahliyesi davaları,
 21. Kira sözleşmesinin uyarlanması davası,
 22. Kiracının kiralananı göstermeye izin davası,
 23. Ecrimisil (haksız işgal tazminatı) davası,
 24. El atmanın önlenmesi (müdahalenin meni) davası,
 25. Tapu kaydının düzeltilmesi davası,
 26. Tapu sicilinin yanlış tutulmasından doğan tazminat davası,
 27. Orman şerhinden kaynaklanan tazminat davası,
 28. Kamulaştırma davası,
 29. Kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat davası,
 30. Kat mülkiyeti ve kat irtifakından doğan davalar,
 31. Kadastro tespitinden doğan davalar,
 32. İmar uygulamasından doğan davalar,
 33. Geçit hakkı, sükna hakkı, intifa hakkı tesisi

gibi gayrimenkul hukuku ile ilgili tüm davalarda hizmet vermekteyiz.

Diğer hizmet alanlarımız için lütfen tıklayınız.