Sakarya Avukat & Sakarya Barosu Avukatları
Aynı İşyerinde Birçok Altişveren Yanında Çalışılması Durumunda Sorumluluk
Ekim 16, 2023
Sakarya Avukat & Sakarya Barosu Avukatları
Mirasçı Olmayan Kişilere Karşı Pay Oranında Açılabilecek Davalar
Ekim 16, 2023

Yargı Kararları

Emsal Yargı Kararları

Rapor Süresi İçinde Yapılan Fesih Hukuki Sonuç Doğurmaz

T.C. YARGITAY 

Hukuk Genel Kurulu 

Esas: 1990/9-322 

Karar: 1990/467 

Karar Tarihi: 10.10.1990

Dava: Taraflar arasındaki “alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İzmir 2. İş Mahkemesince davanın reddine dair verilen 4.12.1989 gün ve 1989/450 E. 829 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 20.03.1990 gün ve 1990/3148 sayılı ilamı: (…Davalı işveren hizmet aktinin feshi iradesini davacının raporlu olduğu süre içinde açıklamıştır. Rapor süresi içinde fesih hukuki sonuçlarını doğurmaz, ancak rapor süresinin bitiminde fesih gerçekleşmiş olur. Bu itibarla davacı fesihden sonra geçen 8 günlük süreye ait kıdem tazminatı farkını isteyebilir..) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir. 

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Karar: Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına,. dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır. 

Sonuç:  Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı BOZULMASINA, 10.10.1990 gününde oybirliği ile karar verildi.