Sakarya Avukat & Sakarya Barosu Avukatları
Tüketici, Cayma Hakkıyla İlgili Bilgilendirilmezse 14 Günlük Süreyle Bağlı Değildir
Ekim 16, 2023
Sakarya Avukat & Sakarya Barosu Avukatları
Terk İhtarı Çekilmişse, İhtardan Önceki Kusurlu Davranışlar Affedilmiş Sayılır
Ekim 16, 2023

Yargı Kararları

Emsal Yargı Kararları

Boşanma Davası İçin Yapılan Ses Kaydı Suç Teşkil Etmez

T.C. YARGITAY 

12. Ceza Dairesi 

Esas: 2018/8075 

Karar: 2019/1860 

Karar Tarihi: 13.02.2019

Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, katılan tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:      

Oluşa ve dosya kapsamına göre; sanığın, baldızı olan katılan ile yapmış olduğu yüz yüze konuşmayı kaydedip, eşine karşı açmış olduğu boşanma davasına delil olarak sunması eyleminde, boşanma davasındaki iddialarını ispatlama amacı taşıyan eyleminde hukuka aykırı olarak hareket etme bilinciyle davranmadığı anlaşılmıştır ancak sanığın, içeriğinde eşi ile olan aile yaşantısına ait sıkıntıların ve eşinin …. adlı bir kişiyle olan yakınlığına dair anlatımlara yer verilen ve içeriği itibariyle özel olan konuşma kayıtlarını konuşma ve aile bireyleri ile ilgisi olmayan üçüncü kişi konumunda bulunan tanıklar …. ve …. adlı kişilere dinletmesi şeklindeki eylemi nedeniyle ek savunma hakkı hatırlatılarak TCK’nın 134/2. madde ve fıkrasında tanımı yapılan özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan sanık hakkında mahkumiyete karar verilmesi gerekirken delillerin takdirinde hataya düşülerek yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,

Kanuna aykırı olup, katılanın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu nedenle 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince isteme aykırı olarak bozulmasına, 13.02.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.